web counter
 • указател | фън | уеб
  логин: (анонимен) | стани член

"В ЛЕТОПИСА НА ВРЕМЕТО"
60 ГОДИНИ
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
В
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ИВАН РАЙНОВ"


Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" гр. Ямбол
е училище с над шестдесетгодишни традиции и престиж в града ни,
училище на три поколения - родители, синове, внуци.
Осигурете Вашето бъдеще в учебното заведение, дало едни от най-авторитетните кадри в страната ни:
Настоящи ръководители, бизнесмени, техници във всички отрасли на икономиката, професори, артисти и поети.
ПТГ разполага с много добра учебно-материална база:
специализирани кабинети и лаборатории, компютърни зали, производствен корпус.
Гаранция за качествената общообразователна и професионална подготовка са високо квалифицираните учители, носители на първа, втора и трета квалификационна степен,
след дипломни специализации, автори на научни публикации.
Физическата култура и спортът са на особена почит в професионалната гимназия.
Впечатляващ е броя на медалистите и майсторите на спорта - възпитаници на гимназията.
Спортуващите ученици печелят призови места във всички видове спорт на регионални и републикански състезания.